Yazılım

 • Havalandırma Tesisatı
 • Isıtma Soğutma Tesisatı
 • Yangın Tesisatı
 • Sıhhi Tesisatı (Temiz Su)
 • Sıhhi Tesisatı (Pis Su)
 • VRF Sistemleri
 • Medikal Gaz Tesisatı
 • Metraj
 • Dikdörtgen ve dairesel hava kanalı debi-kesit değerine göre hız ve basınç hesaplanması.
 • İstenilen çapta otomatik flex çizimi.
 • Otomatik dirsek çizimi, iki farklı kanalı istenilen açıda dirsek ile birleştirmek. -(2 alternatif)-
 • Branşman kanalı ana kanala istenilen yönde otomatik saplama. -(2 alternatif)-
 • Ana kanaldan istenilen kesit ölçüsünde saplamalı kanal çıkarma.
 • Belirlenen ölçülerde otomatik üfleme menfezi ve kanalı çizimi.
 • Belirlenen ölçülerde otomatik emiş menfezi kanalı çizimi.
 • Kanal branşman ayrımı hesabı.
 • Kanal damper çeşitlerini otomatik olarak istenilen model ve ölçüde eklemek.
 • Hava kanalı debi toplama.
 • Tek çizgi halinde çizilmiş kanalı otomatik boyutlandırma, istenilen kesitte otomatik kanala çevirir ve dirsekleri otomatik atar.
 • Otomatik kanal çizimi :
  • 1- Üfleme-Dönüş-Egzoz-Duman kanalı olarak 4 ayrı seçenek sunuyor.
  • 2- Dikdörtgen ve dairesel olarak 2 çeşit kanal sunuyor.
  • 3- Kanal kesit, en-yükseklik-çap olarak 3 farklı değer belirleyebiliyoruz.
  • 4- Kanal izolasyon belirleme seçeneği mevcut, dıştan-içten-çift izolasyon ve izolasyonsuz.
  • 5- Çizilen kanal içerisine otomatik kanal ebatlarını yazılması
 • Tüm anemostad-jet nozul-hepa çeşitleri mevcuttur. Otomatik flexli yada flexsiz, asma tavan için gerekli ölçülerde tipler.
 • Slot, Swirl diffuser taze hava ve dönüş için tipler mevcuttur.
 • Transfer menfez çeşitleri
 • Wc gemici anemostad çeşitler
 • Üfleme-dönüş-egozo tiplerinde gerekli tüm ebatlarda otomatik flex eklenebilir. İstenildiği gibi uzatılabilir.
 • CAV- VAV tipleri ve çeşitleri mevcuttur otomatik eklenebilir.
 • Gerekli tüm damper çeşitler eklenebilir ve kanal ebatına göre ayarlanabilir.
 • Standart ölçülerde şaft kanalları ekleme
 • Panjur ekleme
 • Çatı tipi- kanal tipi fan ekleme ve otomatik ölçülendirme.
 • Isıtma soğutma drenaj boru tipleri.
 • Fancoil tipleri plana çağırma
 • Radyatör tipleri, dilim ve panel olarak, istenilen ölçüde uzatabilme.
 • Kollektör ekleme, istenilen ağız sayısında ayarlayabilme.
 • Isıtma tesisatı yükleri otomatik toplayıp çaplandırma
 • Soğutma tesisatı yükleri otomatik toplayıp çaplandırma
 • Isıtma-soğutma tesisatı yükleri otomatik toplayıp çaplandırma
 • Drenaj çaplandırma
 • Boru bağlama birleştirme
 • Döşemeden-yerden ısıtma çizimi, mahali seçip otomatik tek tuş ile çizdirebiliyor.
 • Genel gerekli sıcaklık ve basınç aralıklarına göre çaplandırma seçeneği.
 • Isıtma soğutma tesisatı için gerekli olacak tüm vana grupları tek seferde modele getirebilme.
 • Kolon kelepçeleri, boruları ekleme ve çapa göre düzenleyip seçebilme.
 • Kolon şeması radyatör, fancoil ekleme, kazan dairesi tasarımı pompa-kollektör grup hazır çizimleri
 • Isıtma soğutma drenaj boru tipleri.
 • Fancoil tipleri plana çağırma
 • Radyatör tipleri, dilim ve panel olarak, istenilen ölçüde uzatabilme.
 • Kollektör ekleme, istenilen ağız sayısında ayarlayabilme.
 • Isıtma tesisatı yükleri otomatik toplayıp çaplandırma
 • Soğutma tesisatı yükleri otomatik toplayıp çaplandırma
 • Isıtma-soğutma tesisatı yükleri otomatik toplayıp çaplandırma
 • Drenaj çaplandırma
 • Boru bağlama birleştirme
 • Döşemeden-yerden ısıtma çizimi, mahali seçip otomatik tek tuş ile çizdirebiliyor.
 • Genel gerekli sıcaklık ve basınç aralıklarına göre çaplandırma seçeneği.
 • Isıtma soğutma tesisatı için gerekli olacak tüm vana grupları tek seferde modele getirebilme.
 • Kolon kelepçeleri, boruları ekleme ve çapa göre düzenleyip seçebilme.
 • Kolon şeması radyatör, fancoil ekleme, kazan dairesi tasarımı pompa-kollektör grup hazır çizimleri
 • Sprinkler ana hat, branşman, yangın dolap, hidrant, itfaiye bağlantı, drenaj layer ekleme çizme.
 • Otomatik boru birleştirme çizim araçları.
 • Planda tiplere göre adetli sprink sayımı.
 • Sprink çeşitleri ekleyebilme,
 • Tehlike sınıflarına göre otomatik sprink borulama çaplandırabilme. Boru üzerine adetli olarak çap verme.
 • Belirlenen mahale otomatik sprink yerleştirmek.
 • Yerleştirilen sprinklerin çizime göre tek seferde çaplandırabilme.
 • Yangın tesisatı için gerekli tüm vana grupları blokları arayüzden modele çağırabilmek.
 • Çeşitli kolon numarası verme tipleri
 • Yangın dolabı ekleyebilme
 • Yangın tüpü, itfaiye su alma ağzı ekleyebilme
 • Şema için dolap sprink bağlantı tipleri
 • Kolon şemasında hazır su deposu + hidrofor + yangın kollektörü + yangın deposu vs çağırma sistem şeması çıkarma kolaylığı.
 • Temiz su ve pis su tesisatı için gerekli tüm tefrişleri ekleyebilme.
 • Tefrişler içerisinde yük birimi özelliği (değiştirilebilir)
 • Kullanım suyu boru tipleri ekleyebilme.
 • Boru bağlayıp birleştirme kolaylığı
 • Soğuk su, soğuk + sıcak su, soğuk + sıcak + sirkülasyon hatları olarak çeşitli şekilde tüm otomatik çaplandırma seçenekleri mevcuttur.
 • Otomatik yük birimi toplayarak çap verme özelliği.
 • Pis su ve yağmur suyu tesisatı için gerekli boru tipleri ekleyebilme.
 • Tefrişlerden ana toplama hattına boru bağlayabilme
 • Yatay ve dikey pis su hattı için otomatik yük birimi toplayarak çap verebilme
 • Döşeme delik yeri belirleme kolaylığı.
 • 3D boru çizebilme özelliği.
 • Temiz su + pis su + yağmur suyu tesisatı için gerekli olacak tüm vana grupları ve blokları ekleyebilme.
 • Farklı disiplin seçeneği ile kolon numarası atama
 • Kolon boruları ve kelepçeleri ekleyebilme ve çap değiştirebilme.
 • Rogar türleri, pis su pompası, su sayacı vs ekleme.
 • Kat planı ve kolon şeması kazan dairesi çizim kolaylığı için hazır çizim getirme.
 • Su deposu, hidrofor, su yumuşatma cihazı sistem çizimi getirebilme.
 • Kolon şeması çizimi için gerekli tüm tefrişleri ekleyebilme.
 • 3D boru ve fittings parçalı eklebilme. Boruları uzatabilme özelliği ve 3D plan ve kolon şeması çizebilme.
 • Temiz su ve pis su tesisatı için gerekli tüm tefrişleri ekleyebilme.
 • Tefrişler içerisinde yük birimi özelliği (değiştirilebilir)
 • Kullanım suyu boru tipleri ekleyebilme.
 • Boru bağlayıp birleştirme kolaylığı
 • Soğuk su, soğuk + sıcak su, soğuk + sıcak + sirkülasyon hatları olarak çeşitli şekilde tüm otomatik çaplandırma seçenekleri mevcuttur.
 • Otomatik yük birimi toplayarak çap verme özelliği.
 • Pis su ve yağmur suyu tesisatı için gerekli boru tipleri ekleyebilme.
 • Tefrişlerden ana toplama hattına boru bağlayabilme
 • Yatay ve dikey pis su hattı için otomatik yük birimi toplayarak çap verebilme
 • Döşeme delik yeri belirleme kolaylığı.
 • 3D boru çizebilme özelliği.
 • Temiz su + pis su + yağmur suyu tesisatı için gerekli olacak tüm vana grupları ve blokları ekleyebilme.
 • Farklı disiplin seçeneği ile kolon numarası atama
 • Kolon boruları ve kelepçeleri ekleyebilme ve çap değiştirebilme.
 • Rogar türleri, pis su pompası, su sayacı vs ekleme.
 • Kat planı ve kolon şeması kazan dairesi çizim kolaylığı için hazır çizim getirme.
 • Su deposu, hidrofor, su yumuşatma cihazı sistem çizimi getirebilme.
 • Kolon şeması çizimi için gerekli tüm tefrişleri ekleyebilme.
 • 3D boru ve fittings parçalı eklebilme. Boruları uzatabilme özelliği ve 3D plan ve kolon şeması çizebilme.
 • Boru metrajı çıkarabilme, boru seçerek poz numarası atayıp karşılığında çapına ve uzunluğuna göre excele aktarabilme.
 • POZ NO—–ÇAP—–BOY olarak excele aktarır.
 • Kanal metrajı çıkarabilme.Kanala poz numarası atayarak genişlik ve yükseklik bilgilerini ebatlardan çekerek excele aktarır.
 • Kanal : poz no–genişlik–yükseklik—boyu—alanı—sac kalınlığı olarak excele aktarır.
 • Projenizdeki tüm blokların adetlerini isimlerine göre adetli bir şekilde sayar.
 • Blok sayıcıyı ister modele tablo olarak ister excele doküman olarak aktarabilir.
 • Seçilen line ve yay çizgilerini ekranda toplam uzunluk olarak yada tablo olarak verebilir.
 • Layer ekleme özelliği
 • Mekanik model oluşturulmadan önce mimari temizleme amacı olan buton, mimarideki tüm taralı alanları hatchleri, mimari dimensionları vs gereksiz çizgileri tek seferde siler temizler.
Merhaba